بهاربهار، تا این لحظه: 10 ماه و 23 روز سن داره

بهاردنیای مامان و بابا

ماه رمضان

      خدایا... این عزت مرا بس است که بنده ی توباشم واین افتخا برایم کافی است که توپروردگار منی توچنانی که من خواهم،مرا هم چنان کن که توخواهی امام علی (ع خدایا در این ماه عزیز نعمت بندگیتو به ماعطاکن😍         ...
27 ارديبهشت 1397
1