بهاربهار، تا این لحظه: 1 سال و 16 روز سن داره
وبلاگ بهاروبلاگ بهار، تا این لحظه: 1 سال و 11 ماه و 3 روز سن داره

بهاردنیای مامان و بابا

مامان ب قربونت بره خاااانوم😍

      من تورا بی دلیل دوست دارم، درست مثل ب اوج رفتن بادکنک... یا دوست داشتن خاک نم زده... یا دویدن درامتداد ساحل دریا... اصلا نمیدانم چگونه بگویم؟ گفتنی نیس... فقط مگر میشود نوازدی رادر اغوش کشید ونبویید؟! توراهم نمیشود دید ودوس نداشت...   #بهارسادات ساعت ۲شب اخه مامان ب قربونت بره خاااانوم😍           ...
23 تير 1398

3ماهگی نانازیمون

      تو آمدی و خدا خواست دخترم باشی و بهترین غزل توی دفترم باشی تو آمدی که بخندی ، خدا به من خندید و استخاره زدم ، گفت کوثرم باشی خدا کند که ببینم عروس گلهایی خدا کند که تو باغ صنوبرم باشی خدا کند که پر از عشق مادرت باشی خدا کند که پر از مهر مادرم باشی همیشه کاش که یک سمت ، مادرت باشد تو هم بخندی و در سمت دیگرم باشی تو آمدی که اگر روزگارمان بد بود تو دست کوچک باران باورم باشی بیا که روی لبت باغ یاس می رقصد بیا گلم که خدا خواست دخترم باشی تو آمدی و خدا خواست از همان اول تمام دلخوشی روز آخرم باشی ماه من سه ماهه شدنت مبارک               &...
6 تير 1398
1